Individualism

Liberalism, socialism, konservatism och kapitalism. Det är fyra -ismer som vi är vana vid att förhålla oss till. Vi vill också gärna placera både oss själva och andra i något av dessa fack. Vi lever dock i individualismens era, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Alla vill har sina egna kritiska uppfattningar om läget och gärna kritisera. Man flyter med strömmen genom att gå mot den.

Filmen är ganska intressant i ämnet.

19 Mar 2018