Vad innebär företagslån?

Ett företagslån är som det låter, ett företag som tar ett lån. Till skillnad mot att ta lån som privatperson så är det företagets tillgångar och skulder som tas i beaktning. Det kan finnas olika anledningar till att ett företag behöver låna pengar. Ofta handlar det om att man vill expanderta och göra företaget större. Då är det rätt bra att använda sig av ett företagslån. Det innebär att du då tar ett lån hos en bank eller annan långivare. Det finns vissa krav som företaget och du måste uppfylla för att få låna. Det kan vara att du måste ha en viss årsomsättning eller att företaget måste ha varit igång och aktiva under ett år eller mer. Lånet betalas sedan tillbaka via amorteringar samt ränta. 

Låna med säkerhet

Ett företagslån är ofta lån med säkerhet och det är då ditt företags tillgångar som kan ses som säkerheten. Ett annat sätt att lämna säkerhet är med dina kundfakturor. Det är bra att låna pengar med säkerhet eftersom det många gånger ger dig lägre ränta. Lån utan säkerhet har ofta högre ränta som då är långivarens säkerhet kan man säga.

Läs mer om företagslån

På Företagslånarguiden kan du läsa mer om vad det innebär med att lånam till företaget. Det är bra att låna pengar om du är i ett expansivt skede, men låna inte mer än vad du faktiskt behöver. Det ska ju ändå betalas tillbaka. 

4 Apr 2020