Behövs ett förbud mot elsparkcyklar?

Vi läser dagligen artiklar i dags- och kvällstidningar om olyckor, hur elsparkcyklar ligger slängda och är en fara för de som väljer att gå, jogga, använda en vanlig cykel eller elcykel. Att det är fler som kör omkull när de valt att använda en sparkcykel än övriga transportmedel är en tydlig indikation på att säkerheten är högre på en elcykel än på en elsparkcykel. Men är det skäl nog för ett förbud? 

Nej, det tycker vi inte. Däremot behövs det krafttag mot hur de slängs överallt och framför allt måste något göras för att få ner antalet skadade. 

Små steg i rätt riktning

Det pratas nu om att göra förändringar i de regelverk som styr hur uthyrning av elsparkscyklar får ske. Några av uthyrningsbolagen har också de tagit sitt ansvar och stoppat uthyrning under tider då det ofta finns alkohol med i bilden, vilket innebär helger och då speciellt kvällstid och natt. 

Men hur ska vi gå vidare för att göra det lika säkert som att sitta på en riktig elcykel? En sak som är avgörande är de underdimensionerade hjulen på sparkcyklar. Större hjul ger mer kontroll! Men även hjälmkrav vore på sin plats. Argumentet emot hjälmkrav är att många använder elsparkcykel spontant, men det är också det som är det största problemet. Ovana förare som tar en sparkcykel lite hur som helst blir en större fara både för sig själv och för andra. 

Det finns de som vill ha förbud mot dem, men kan vi istället se till att de blir lika säkra som elcyklar så är de ett bra transportmedel. 

21 Aug 2021