Har du rätt till arbetskläder via jobbet?

Det är olika hur det ligger till med om din arbetsgivare ska förse dig med kläder att jobba i eller inte. Det hela handlar om vad det är för typ av kläder, vilken funktion de ska fylla och vad reglerna säger. Kläder på arbetsplatsen delas upp i arbetskläder och skyddskläder. Det är ofta detta som styr om du har rätt till kläder via ditt jobb. 

Vad är arbetskläder och skyddskläder?

Arbetskläder är ofta så att säga vanliga plagg som kan vara jacka, tröja, byxa, kavaj eller uniform. Med en logga på, så blir det så att de även kan kallas profilkläder. Sedan finns det de som kallas skyddskläder. De skiljer sig från arbetskläder på det sätt att de har andra funktioner och egenskaper. Ofta räknas de som personlig skyddsutrustning och ska kunna minimera risker för din säkerhet och hälsa genom yttre påverkan. Bland skyddskläder finns varselplagg så väl som att de finns de som ska skydda mot hetta, kemikalier, gnistor eller partiklar. 

Vad för kläder har man rätt till som anställd?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det vad som gäller när det kommer till arbetskläder och skyddskläder. En arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning av arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska då identifiera vad som krävs för att förhindra och minimera riskerna för dig som anställd. Om behov av personlig skyddsutrustning finns så ska ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen och ska också bekosta den

Arbetskläder har ju ingen skyddande funktion. Arbetsgivare måste därför inte stå för eller förse dig med dessa enligt föreskrifterna. Dock finns det arbetsgivare som ändå står för dem.

18 Apr 2020