Varför finns ROT?

Vad är egentligen ett rotavdrag och hur funkar det, och varför behövs det? Förkortningen ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och det är just till de sakerna detta avdrag var ämnat. Det är en skattesubvention som en privatperson kan använda för att antingen renovera, bygga om eller bygga till. Det går också till viss del att använda för en del reparationer som är nödvändiga i ett hus. 

Det är arbetskostnaden man kan dra av, och det med 30% av vad arbetet kostar. Det finns även ett tak som är 50 000 per person och år. Tänk också på att rotavdrag enbart kan sökas av den som äger huset, inte av en hyresgäst. Så om du hyr en bostad och ska utföra ett stambyte i Uppsala så är det otroligt viktigt att det är ägaren till huset som anlitar företaget som utför jobbet, och också ansöker om rotavdraget. 

För de som inte kan, eller vill

Rotavdraget, och även dess systeravdrag RUT, är en bra lösning som hjälper de som inte själva kan fixa med VVS-installation, byggnation eller renovering. Det pratas en del om att detta är ett avdrag som enbart gagnar de rika men även de som har det lite sämre ställt kan få samma avdrag. Däremot kanske en person som anser sig vara fattig inte väljer att renovera, men det är ju en annan fråga som kanske hör hemma i en helt annan diskussion. ROT och RUT stimulerar jobb, så enkelt är det. 

16 Feb 2020