Har du en idé som kan vara av allmän nytta?

Varje dag finns det människor som kommer på bra idéer, och även om många av dem aldrig blir verklighet så finns det ett antal som borde få komma alla till nytta. Så tänkte staten när de instiftade Innovationsrådet som var en plats där man kunde söka pengar till ett projekt, en verksamhet eller till och med en uppfinning. Så länge idéen var av allmännytta och präglades av hållbarhet så kunde man få bidrag för att förverkliga sin tanke. Detta var en så bra metod att stärka företagarsverige att det faktiskt fortfarande finns kvar en liknande modell. Så du som vill ha pengar att skapa en bättre framtid kan också få detta. 

Främja hållbar tillväxt

Idag satsar man på att främja en hållbar tillväxt genom att finasiera forskning och innovationer av olika slag, precis som man gjorde med Innovationsrådet. Men är detta något som politiker ska syssla med? Ja, i allra högsta grad säger jag. Politikers allra största uppdrag är att se till att vårt land har en befolkning som mår bra. Det gör man genom att stötta de som kommer med bra idéer och som skapar både produkter och tjänster som gagnar alla. Om möjligt skulle man gå så långt som att finansiera dem helt och hållet, och jag anser att ju mer pengar man stoppar in för att främja innovation desto mer fårman tillbaka. Så, ja politiker SKA syssla med sånt här, i alla fall enligt mig. 

30 Jan 2019