Demokratiskt socialism

Ordet socialism spottas det mycket på runt om i världen, inte minst i USA där man enast hamnar i ett kommunistfack om man nämner ordet socialism. Det ligger, tycker man, för nära vänster för att vara bekvämt. 

Socialism handlar om att bygga ett samhälle där alla får plats och kan frodas - välfärdssamhället. En plats där de svaga får stöd och de starka är ödmjuka. En plats där alla har det bra. Det är en mycket fin grundideologi och Sverige har varit socialismens ledstjärna i årtionden. Olof Palme är väl förmodligen socialismens ansikte utåt.

Såhär i juletid är det mysigt att lyssna på Palmes optimistiska framtidstro och hans vurmande för socialismen som ideologi.

God jul!

22 Dec 2017