Klassiska ideologiernas bakgrund

Här få vi se en historisk bakgrund till de tre klassiska ideologierna. Dessa tre är liberalism, konservatism och socialism. Ta en stund och lär dig hur dessa ideologier kom till. Det är en ganska intressant video som kan lära er något om alla tre ideologier.

22 Jan 2019