Då ska det vara en vårdnadshavare

I den bästa av alla världar skulle alla vara goda föräldrar till sina barn. Alla barn har rätt att växa upp utan övergrepp, utan våld, fria till att växa upp som fria människor, har rätt till skola, skyddas från krig och så vidare. Ni vet, allt det där som är bra för barnen. Dessutom ska barns bästa alltid vara främst i alla beslut som fattas kring barnet. Så står det även i den svenska lagen, både i vårdnad, umgänge och boende och i Socialtjänstlagen. Men så här är det inte. Enligt Bris (Barns Rätt i Samhället) ökar barns ohälsa. Under förra året handlade 4 av 10 samtal om dålig psykisk hälsa:

– Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, och samhället brister i flera avseenden vad gäller att säkerställa barns rätt till hälsa. Jag hoppas att vår rapport kan vara ett bidrag till politiker och beslutsfattare som kan ta välgrundade beslut för att vända den negativa utvecklingen, säger Magnus Jägerskog på Bris hemsida.

När ska ensam vårdnad rekommenderas?

Enligt den juridiska bloggen Juridisk rådgivning mår barn bra av två föräldrar som ställer upp för barnet och har två psykiskt friska föräldrar. Då är det att föredra med en gemensam vårdnad. Det är endast om, och här citerar jag bloggen:

I vissa fall är ett måste att inleda en vårdnadstvist för att få till stånd ensam vårdnad och där kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, våld i hemmet eller andra värre saker – incest och pedofili – förekommit och där ensam vårdnad måste komma till stånd då miljöerna ovan – naturligtvis – är olämpliga för ett barn att växa upp i.

Bevis krävs för skydd av barn

Det är mycket svårt att påvisa just något av detta. Som förälder måste man samla bevis och ha något konkret att komma med om man ska kunna påvisa detta. Det svåra är att landets socialtjänster saknar kompetens och kunskap om hur en pedofil, misshandlare och psykopat och sociopat fungerar. Och det värsta är att i många fall kommer barnen inte alls till tals. Här skulle mycket behöva åtgärdas för att stärka barns rättssäkerhet i Sverige. Till detta ska även tilläggas att polisen har mycket långa handläggningar, det kan vänta ett helt år, innan barn får komma till förhör om misstänkta övergrepp. Under den tiden händer ingenting som skyddar barnen. Att därför komma med misstankar räcker alltså inte. Som förälder bör du kunna presentera bevis för detta.

11 Oct 2017